که در آن ماشین فرز عمودی با یک ماده مقاوم در برابر سایش